Set quà Trà Cổ Thụ

800,000₫

Mô tả

BỘ QUÀ TẶNG 2022 - SET TRÀ CỔ THỤ GỒM: 
- 01 Túi vải địa phương 
- 01 Cà phê Cộng 1kg 
- 01 Phin cà phê inox 
- 01 Trà vàng Cổ Thụ Cộng x ViXi 
- 01 Bạc Xỉu C+ 
- 01 Cốc sứ 
- 01 Camen 360ml 
- 03 Stick bạc xỉu C+

Sản Phẩm Liên Quan

 BỘ QUÀ 15  BỘ QUÀ 15
1,800,000₫

BỘ QUÀ 15

1,800,000₫

 BỘ QUÀ 14  BỘ QUÀ 14
1,600,000₫

BỘ QUÀ 14

1,600,000₫

 BỘ QUÀ 13  BỘ QUÀ 13
1,350,000₫

BỘ QUÀ 13

1,350,000₫

 BỘ QUÀ 12  BỘ QUÀ 12
1,300,000₫

BỘ QUÀ 12

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 11  BỘ QUÀ 11
1,300,000₫

BỘ QUÀ 11

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 10  BỘ QUÀ 10
1,250,000₫

BỘ QUÀ 10

1,250,000₫

 Set quà Trà Cổ Thụ