Set Quây Quần

680,000₫

Mô tả

BỘ QUÀ TẶNG TẾT 2022 - SET TẾT QUÂY QUẦN GỒM:

- 01 Túi vải địa phương xanh Cộng

- 01 Bình giữ nhiệt Cộng 600ml

- 01 Cà phê bạc xỉu C+

- 01 Camen Cộng 360ml

- 01 Hộp ô mai đặc sản Hồng Lam

- 01 Hộp bút bi vỏ lúa mạch

- 01 Khay gỗ

Sản Phẩm Liên Quan

 BỘ QUÀ 15  BỘ QUÀ 15
1,800,000₫

BỘ QUÀ 15

1,800,000₫

 BỘ QUÀ 14  BỘ QUÀ 14
1,600,000₫

BỘ QUÀ 14

1,600,000₫

 BỘ QUÀ 13  BỘ QUÀ 13
1,350,000₫

BỘ QUÀ 13

1,350,000₫

 BỘ QUÀ 12  BỘ QUÀ 12
1,300,000₫

BỘ QUÀ 12

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 11  BỘ QUÀ 11
1,300,000₫

BỘ QUÀ 11

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 10  BỘ QUÀ 10
1,250,000₫

BỘ QUÀ 10

1,250,000₫

 Set Quây Quần