Trà Cổ Thụ

 Trà Cúc Túi Lọc  Trà Cúc Túi Lọc
76,000₫
 Trà Phê Túi Lọc  Trà Phê Túi Lọc
76,000₫
 Trà Quế Túi Lọc  Trà Quế Túi Lọc
76,000₫
 Trà Xanh Túi Lọc  Trà Xanh Túi Lọc
76,000₫