BỘ QUÀ 07

900,000₫

Mô tả

BỘ QUÀ 07
1. Cà phê Phở Việt Nam túi lọc 8gramx15
2. Trà nhài túi lọc 2gramx20
3. Trà quế túi lọc 2gramx20
4. Xoài sấy dẻo 200gram
5. Quất dẻo 200gram
6. Bình giữ nhiệt hồng 470ml 

Sản Phẩm Liên Quan

 BỘ QUÀ 01  BỘ QUÀ 01
290,000₫

BỘ QUÀ 01

290,000₫

 BỘ QUÀ 02  BỘ QUÀ 02
450,000₫

BỘ QUÀ 02

450,000₫

Hết hàng
 BỘ QUÀ 03  BỘ QUÀ 03
600,000₫

BỘ QUÀ 03

600,000₫

Hết hàng
 BỘ QUÀ 04  BỘ QUÀ 04
690,000₫

BỘ QUÀ 04

690,000₫

 BỘ QUÀ 05  BỘ QUÀ 05
700,000₫

BỘ QUÀ 05

700,000₫

 BỘ QUÀ 06  BỘ QUÀ 06
850,000₫

BỘ QUÀ 06

850,000₫

 BỘ QUÀ 07