SET CHÂN THÀNH

910,000₫

Mô tả

BỘ QUÀ TẶNG 2022 - SET CHÂN THÀNH GỒM: 
- 01 Bình giữ nhiệt 600ml 
- 01 Hộp bạc xỉu C+ 180gr 
- 01 Sổ hành quân (da thật) 
- 01 Hộp bút bi lúa mạch 
- 01 Cốc sứ 
- 01 Trà xanh Cổ Thụ Cộng x ViXi 
- 01 Cà phê phin giấy Cộng x ViXi 
- 01 Khay gỗ

Sản Phẩm Liên Quan

 BỘ QUÀ 15  BỘ QUÀ 15
1,800,000₫

BỘ QUÀ 15

1,800,000₫

 BỘ QUÀ 14  BỘ QUÀ 14
1,600,000₫

BỘ QUÀ 14

1,600,000₫

 BỘ QUÀ 13  BỘ QUÀ 13
1,350,000₫

BỘ QUÀ 13

1,350,000₫

 BỘ QUÀ 12  BỘ QUÀ 12
1,300,000₫

BỘ QUÀ 12

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 11  BỘ QUÀ 11
1,300,000₫

BỘ QUÀ 11

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 10  BỘ QUÀ 10
1,250,000₫

BỘ QUÀ 10

1,250,000₫

 SET CHÂN THÀNH