SET QUÀ - 09

680,000₫

Mô tả

SET QUÀ TẾT 2023 - SET 09 gồm:
1. Túi địa phương
2. Hộp Cà phê hoà tan Bạc xỉu C+
3. Ca men Xanh (360ml)
4. Ô mai Hồng Lam (300gr)
5. Hộp bút bi lúa mạch 
6. Bình giữ nhiệt Xanh (600ml)

*Vui lòng liên hệ với Chúng tôi nếu bạn có nhu cầu đặt số lượng lớn. 

Sản Phẩm Liên Quan

 BỘ QUÀ 15  BỘ QUÀ 15
1,800,000₫

BỘ QUÀ 15

1,800,000₫

 BỘ QUÀ 14  BỘ QUÀ 14
1,600,000₫

BỘ QUÀ 14

1,600,000₫

 BỘ QUÀ 13  BỘ QUÀ 13
1,350,000₫

BỘ QUÀ 13

1,350,000₫

 BỘ QUÀ 12  BỘ QUÀ 12
1,300,000₫

BỘ QUÀ 12

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 11  BỘ QUÀ 11
1,300,000₫

BỘ QUÀ 11

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 10  BỘ QUÀ 10
1,250,000₫

BỘ QUÀ 10

1,250,000₫

 SET QUÀ - 09
 SET QUÀ - 09
 SET QUÀ - 09