SET QUÀ - 14

550,000₫

Mô tả

SET QUÀ TẾT 2023 - SET 14 gồm:
1. Cà phê Cộng (500gr)
2. Sữa đặc có đường Cộng (1kg)
3. Hộp Cà phê hoà tan Bạc xỉu C+
4. 2 Cốc sứ (80ml)
5. Ô mai Hồng Lam (200gr)
6. Hộp Bút bi lúa mạch (4 bút)
7. Phin Cà phê nhôm
8. 2 Thanh Cà phê hoà tan Bạc xỉu C+
 
*Vui lòng liên hệ với Chúng tôi nếu bạn có nhu cầu đặt số lượng lớn. 
 

Sản Phẩm Liên Quan

 BỘ QUÀ 15  BỘ QUÀ 15
1,800,000₫

BỘ QUÀ 15

1,800,000₫

 BỘ QUÀ 14  BỘ QUÀ 14
1,600,000₫

BỘ QUÀ 14

1,600,000₫

 BỘ QUÀ 13  BỘ QUÀ 13
1,350,000₫

BỘ QUÀ 13

1,350,000₫

 BỘ QUÀ 12  BỘ QUÀ 12
1,300,000₫

BỘ QUÀ 12

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 11  BỘ QUÀ 11
1,300,000₫

BỘ QUÀ 11

1,300,000₫

 BỘ QUÀ 10  BỘ QUÀ 10
1,250,000₫

BỘ QUÀ 10

1,250,000₫

 SET QUÀ - 14
 SET QUÀ - 14